Wij zijn…

Vader, zoon & dochters
qodef-team-image
Dochter
Wouthera

De spin in het web en initiator van deze winkel. Met hart voor de zaak en vol vernieuwende ideeën zorgt ze ervoor dat alles op rolletjes loopt. Ze bedient u graag in de winkel!

qodef-team-image
Vader
Gijs

De man met de ervaring. Overgenomen van zijn vader en inmiddels al meer dan 40 jaar in het vak. Met de zorg voor de koeien voelt hij zich als een vis in het water.

qodef-team-image
Zoon
Wouter

Ambitie en innovatie zijn hem niet onbekend. Op jonge leeftijd al interesse voor het boerenvak van zijn vader gekregen.

qodef-team-image
Dochter
Gisela

Altijd in voor wat hand- en spandiensten. Als vierde lid van de familie bereid om bij te springen daar waar nodig.

qodef-fullwidth-slider

Koeiendans

Springen in de wei

Op 30 april gingen de koeien dit jaar voor het eerst de wei in. Prachtig gezicht om ze te zien springen en 'dansen'! De open dag was een groot succes, waarop wij samen met onze leveranciers onze producten hebben geshowd aan het publiek - jong en oud.

qodef-fullwidth-slider

Meet the stars...

... onze koeien!

Zij zorgen voor de zuivel in de koeling, zodat wij brood op de plank hebben. Meer dan 120 dagen per jaar staan ze in de wei. Goed voor de koe en een prachtig gezicht!

Beoordeling van ‘Vallei boert bewust’

Energie

Op het bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat erom heen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen.

 

Welzijn

Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. Een koeborstel is aanwezig om de stofjes te verwijderen van de ruggen van de koe.  In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. Het dak van de stal is goed geïsoleerd, hierdoor blijft de temperatuur zowel in de winter als in de zomer op een constant niveau.  Een ventilator zorgt ervoor dat de stal lekker fris blijft.

 

Maatschappij

In de boerderijwinkel worden de zuivelproducten van het eigen bedrijf verkocht. Daarnaast worden producten van collega-agrariërs verkocht. Op de facebook-pagina staan allerlei wetenswaardigheden over de boerderijwinkel. Daarnaast wil Wouthera ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten. Op dit bedrijf wordt er weidevogelbeheer toegepast.  Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd.

Milieu 0
Energie 0
Welzijn 0
Maatschappij 0

Milieu

Al het gras en mais dat nodig is voor het voeren van de koeien, wordt op het eigen bedrijf geteeld.

Er is een opvangmogelijk voor het water dat afkomstig is van de opslag van de mais en kuilgras. Het bedrijf neemt deel aan de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie). Het bedrijf neemt deel aan de Kringloopwijzer. Hier worden diverse milieuprestaties inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden: fosfaat- en stikstofbodemoverschot, de ammoniakemissie en de opbrengst van het eigen land. Daarnaast kan ook de koolstofkringloop opgemaakt worden en kan de de uitstoot van broeikasgassen worden berekend.

Alvast een kijkje nemen op onze boerderij? Klik hier voor meer foto’s van de stal, buiten en de winkel.